Buzz marketing

buzz marketing

Buzz marketing má viest k vytvoreniu vzruchu a vrave o konkrétnom produkte, značke alebo firme, a preto je veľmi dôležitý kvalitne spracovaný obsah správy. Buzz marketing je spôsob ako prinútiť ľudí, aby o vašej značke hovorili a primäť média, aby o nej písali (Hughes, 2007). Hughes hovorí o tzv. tlačidlách, ktoré predstavujú témy, ktoré ľudí primäjú o nich hovoriť a vyvolajú rozruch. Ide o témy, ktoré sú tabu (sex, lži, záchodový humor), neobvyklé, škandalózne, humorné, pozoruhodné a tajné.
Predstavuje komunikáciu, ktorá zahŕňa šírenie presvedčivých správ pomocou tzv. buzz agentov buzz príjemcom formou word-of–mouth komunikácie či už offline alebo online. Buzz marketing využíva spotrebiteľov ako výskumníkov trhu, inzerentov, distribútorov a tzv. ovplyvňovateľov v rozhodovacom procese ďalších spotrebiteľov. Čím ďalej viac súkromných osôb sa nechá zverbovať rôznymi spoločnosťami k tomu, aby za odmenu v podobe vzoriek, rôznych výhod alebo priamo peňazí propagovali ich výrobky medzi svojimi známymi, na pracovisku, v škole, v záujmovom krúžku alebo kdekoľvek inde. Niektorí idú dokonca tak ďaleko, že ponúkajú ako reklamnú plochu svoje čelo (Patalas, 2009). Často sú to študenti, ktorí šíria pozitívne referencie o produktoch medzi svojimi vrstovníkmi a nenúteným spôsobom ovplyvňujú príjemcov správy. Je vhodný hlavne kvôli znižujúcej sa dôvere k masovým reklamám a rastúcemu záujmu o vzájomné podelenie sa o skúsenosti a názory medzi spotrebiteľmi.

hodnotenie

Average: 5 (2 votes)