Čo je to guerilla marketing?

guerilla marketing

Termín guerilla sa donedávna používal výlučne vo vojnových konfliktoch. Guerilly sú partizánske jednotky, či malé skupiny vojakov, ktoré čelia významnej prevahe. Keď chcú uspieť, nemôžu ísť do štandardného boja, ale musia nepriateľa prekvapiť. Ťažili hlavne zo znalosti územia, na ktorom bojovali a šikovnosti, na základe ktorej dokázali protivníka prekvapiť, zaútočiť naňho a dokonca ho aj poraziť. Na tomto princípe funguje aj guerilla marketing. Charakterizuje ho nekonvenčná kampaň za pomerne nízke náklady, t.j. dosiahnutie maximálneho efektu pomocou minimálneho vkladu. Za priekopníka je považovaný Jay Conrad Levinson, ktorý v roku 1983 publikoval knihu Guerilla Marketing a následne publikoval rad ďalších kníh na túto tému. Najdôležitejšou zbraňou nie sú peniaze ale dobrý nápad, čas, energia a hlavne kreativita.

Správna guerillová kampaň by mala prísť s niečím novým, prvým svojho druhu a spravidla by ju nemalo byť možné s úspechom opakovať v budúcnosti. Niekedy zákazníci ani nemusia tušiť, že im je podsúvaný nejaký reklamný obsah. V skratke je najlepšia taktika zhrnutá do troch bodov: udrieť náhle na nečakanom mieste, zamerať sa na presne vytipované ciele a stiahnuť sa späť. Úspešná guerillová kampaň na seba púta záujem verejnosti a často aj médií.

Aj guerillový marketing stavia na známom marketingovom modeli a doplňuje ho o kreatívne a originálne prvky so silným zameraním na zákazníka (Patalas, 2009). Patalas ďalej hovorí o guerilla marketingu, že je:
• Originálny – zákazníci postupne pochopia, že kampane sa výrazne odlišujú od hlavného marketingového prúdu a povedia si, že „to je teda iná káva“.
• Prekvapivý – guerilla marketing má byť nečakaný, ale na druhej strane predpokladom úspechu je dôkladná znalosť cieľovej skupiny. Firma často zapája klienta do svojej firemnej komunikácie a zmenšuje tak prirodzenú vzdialenosť medzi predajcom a spotrebiteľom.
• Finančne výhodný – využívať neobvyklé nástroje, pretože klasická reklama už nefunguje ani s využitím vyššieho rozpočtu. Napríklad celostránkový inzerát v časopise je dosť drahý a navyše človek sa naň pozerá približne 2 sekundy.
• Flexibilný – treba byť vždy krok pred konkurenciou a v prípade, že nejaká akcia začne prebiehať inak, ako bolo v pláne, je potrebné sa rýchlo prispôsobiť novým okolnostiam.
• Závislý na veľkosti firmy – existuje rozdiel v uplatňovaní nástrojov a stanovenia cieľov pri malej firme a veľkej firme.

Patals hovorí, že neexistuje všeobecne uznávaná definícia guerilla marketingu a doposiaľ sa nepodarilo jednoznačne objasniť, čo vlastne guerillový marketing je a kedy určitú kampaň alebo akciu možno označiť ako guerillovú a kedy nie.
Postupom času sa ustálil definícia podľa Levinsona, ktorú tiež používa Americká marketingová asociácia. Nekonvenčný marketing, ktorého účelom je dosiahnutie maximálneho efektu s použitím minimálnych zdrojov.
Guerilla marketing je pretransformovaná podoba marketingu, ktorá nesie firemné posolstvo a prezentuje ho želaným zákazníkom spôsobom, ktorý je osobne pútavejší a celkom nečakaný (Margolis, Garrigan, 2008). Guerilla marketing sa snaží primäť zákazníkov, aby sa na produkt pozerali inak. Možno využívať aj tradičné metódy ako print, TV, rádio na šírenie správy, ale to čo ho robí rozdielnym, je zlomiť tradičné očakávania použitím týchto nástrojov iným spôsobom. Takisto tu existuje intímnejší vzťah so zákazníkmi a poskytnutie zážitku.

hodnotenie

Average: 4.3 (7 votes)