Viral marketing

viralny marketing

Slovo „viral“ znamená v preklade vírusový a virálny marketing spočíva v rozširovaní a prenášaní správy ako reálneho vírusu medzi ľuďmi. Keď je pre príjemcu reklamný obsah zaujímavý, sám ho začne šíriť vlastnými prostriedkami a to je cieľom. Pomocou rôznych komunikačných kanálov sa nadväzuje buď priamy styk s „multiplikátormi“ (osoby, ktoré šíria marketingový obsah ďalej medzi svojimi vrstovníkmi) alebo sa využíva nepriama komunikácia, prebiehajúca napríklad pomocou internetu (Patalas, 2009).
Viral marketing je plánovaná aktivita, ktorá motivuje užívateľov zdielať reklamné posolstvo tým, že z príjemcu spraví šíriteľa (Lichnovský, 2010). Ideálne prostredie pre tento marketing predstavujú sociálne siete ako Facebook, Twitter, Myspace a ďalšie. Rozšírené je aj preposielanie e-mailov a videí. Dôležitý je netradičný obsah alebo dokonca tabuizovaný, ktorý dáva dôvod na rýchle šírenie medzi spotrebiteľmi. Video klipy sú zaručene rozumnejšou cenovou alternatívou ako televízne spoty. Odmena alebo prínos pre spotrebiteľa môže byt vo forme zábavy (emocionálny prínos), prestíže (sociálny prínos) alebo vecného prínosu. Svoj pôvod má v tradičnom marketingu – word-of-mouth, kde sa uplatňuje tradičné ústne podanie medzi spokojnými zákazníkmi. Prvé virálne posolstvo bolo šírené formou e-mailu. Spoločnosť Hotmail v roku 1996 vytvorila novú službu – bezplatný e-mail. Na koniec každej e-mailovej správy bol pridaný krátky text „Get your free email at Hotmail“ (Získajte svoj bezplatný e-mail na Hotmaili) a každý, kto odoslal správu cez Hotmail poslal zároveň aj krátky reklamný text. Týmto získal Hotmail milióny užívateľov.

hodnotenie

Average: 5 (2 votes)